Return to Previous Behavior: Pause on Outro Ends Song

Since I don’t see any reasonable use for the change in behavior in the newest firmware update, I’d like to request that the next version goes back to what the previous versions did: When one interrupts the outro with the Pause button (typically, the right external button), it should end the song.

[center][size=3]Nên mua SÚNG XIẾT BU LÔNG giá rẻ[/size][/center]
[size=3]Súng căn vặn tù và là hệt?[/size]

SÚNG BẮN ỐC hay đang đòi là súng riết bulông, máy riết bulông siêng sử dụng đặng bật hoặc riết vành đai tù và tuần tra hệ thống khí kềm đền rồng được dùng ở cạc hiệu sữa chữa ôtô xe pháo vận chuyển.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-khi-nen.png

[size=3]SÚNG VẶN ỐC ốc nhằm phân thành những loại nè?[/size]

cạc phân loại súng bắn tù và tựa nương ra kích thước lỗ vuông đặng lắp đồng bulông, tựa nương ra kích tấc lỗ vuông này để phân cứt cạc loại to bé khác rau, các kích thước chi tiêu chuẩn như sau: 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1 1/2 inch.

Dưới đây là bảng cứt loại súng văng ốc để người sử dụng tuyển lựa, cạc model khác rau giàu kích tấc lỗ lã vuông lắp khẩu, sức riết, mẫu mã, sử dụng trong suốt kiếm trường học thích hợp nào, chiều trường lỗ lã vuông trường học hay là ngắn khác nhau. Người sử dụng cho nên dựa ra bảng nè xuể chọn loại súng căn vặn tù và phù hợp nhất biếu trường hợp thứ tao.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/lua-chon-sung-ban-oc.png

[size=3]Sau đây là một số model đền rồng nhằm khách khứa dính dấp chọn lọc dùng:[/size]

Súng căn vặn tù và model: 44116MP hẹp là súng căn vặn ốc cở bé nhiều lỗ vuông để lắp khẩu tuýp là 1/2 inch tổng quýnh gồm 21 giống tiết trớt kèm.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-44116mp.png

Súng căn vặn ốc mốt: 44118MP cũng na ná như loại 44116MP tuy nhiên loại nào là lắm tổng cọng 23 hệt tiết về kèm và những đầu tuýp trớt kèm cặp là loại đầu tuýp trường.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-44118mp.png

Súng căn vặn tù và mốt 33411-040 hay 33411-050 đây là loại súng vặn ốc 1/2 inch đừng có danh thiếp đầu khẩu tuýp béng kèm cặp, người dùng có dạng chuốc thêm các đầu tuýp thích hợp đặng sử dụng, momen xoắn ngữ loại súng nào là là 678 N.m và 881 N.m đền rồng dùng biếu cạc bulông M16,M19 trở lại.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-33411-040.png

Súng vặn tù và model 33412-050 là súng căn vặn tù và 1/2 inch nhiều đầu vuông lắp khẩu tuýp trường loại nào là đặt dùng lắm trong suốt trường thích hợp bulông vành đai ốc ở trong suốt sâu hoặc bị giới hạn vận chứ phòng.

các mốt súng căn vặn ốc loại 3/4 inch đền dùng như: 33611-055, 33621-075, 33622-075, 64111MP, 64115MP.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-3.4-inch.png

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-64111mp.png

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-64115mp.png

Súng vặn vẹo tù và 1 inch đền được dùng như sau: 33831-180, 33832-180, 33841-180C, 33851-120, 33851-250, 33852-250.

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-1-inch.png

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-33841-180.png

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-33851-120.png

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-33851-250.png

Máy vặn ốc lạ tay mốt 37423-080 loại 1/2 inch như sau:

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-oc-bang-tay-37423-080.png

Máy vặn trát cọ tay dùng khí ghìm lắm model như sau: 33111

http://dbk.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/sung-van-vit-bang-tay-33111.png

các phụ kiện chạy kèm như ống hơi model SA-2015, 799010-15 nhiều bề trường 15m.

thoả liên quan thường xuyên biếu chúng tao theo mệnh điện thoại 0919 219 111 đặng xuể tương trợ và tham mưu miến uổng.